You are here

Історія Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного

Коротка історія Академії

Відлік своєї історії навчальний заклад веде з 1 жовтня 1899 року, коли у Львові було відкрито школу кадетів піхоти. Це був перший військовий навчальний заклад на західноукраїнських землях, які на той час входили до складу Австро-Угорської імперії.

Школа кадетів піхоти у Львові дала змогу отримати військову освіту багатьом українцям, які героїчно боролись за незалежну Українську державу в лавах Української Галицької Армії та Армії Української Народної Республіки. Серед них — командант УГА у 1918 році полковник Гнат Стефанів та інші.

Після завоювання Галичини і встановлення на її території польської влади, з 1921 року у Львові розташовується польський корпус кадетів № 1, переведений з Кракова (Лобзова).

В роки Другої світової війни приміщення кадетської школи використовувалося різними частинами Червоної армії, німецьким та радянським військовими шпиталями.

Навесні 1947 року із Харкова до Львова було передислоковане військово-політичне училище, яке розмістилося у теперішніх корпусах академії. З 1962 року училище отримало статус вищого навчального закладу. Тут готували військових журналістів та культпросвітпрацівників (начальників військових клубів та Будинків офіцерів) як для Збройних Сил СРСР, так і для збройних сил іноземних держав.

Після здобуття Україною незалежності 8 жовтня 1993 року Львівське вище військове училище було переформовано на вищий військовий навчальний заклад нового типу, інтегрованого із системою цивільної вищої освіти – з Національним університетом «Львівська політехніка». З 1998 року заклад отримує назву Військового інституту Національного університету «Львівська політехніка» та отримує Бойовий Прапор.

18 листопада 2000 року за значні успіхи у підготовці кваліфікованих фахівців для українського війська та з нагоди 100-річчя підготовки офіцерських кадрів у Галичині Указом Президента України Інституту присвоєно ім’я гетьмана Петра Сагайдачного та вручено Почесну грамоту Кабінету Міністрів України.

З 1 вересня 2009 року військовий навчальний заклад у Львові знову став самостійною структурою під назвою Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

21 вересня 2015 року відповідно до Указу Президента України № 551/2015 Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного надано статус Національної.

Сьогодні Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного є провідним вищим військовим навчальним закладом Міністерства оборони України, який гармонійно поєднує традиції класичної європейської та вітчизняної військової школи, творчо використовує сучасний досвід підготовки військових спеціалістів передових держав світу, високу динаміку розвитку власної навчально-матеріальної бази і науково-педагогічного потенціалу.