Наукова робота

Наукова і науково-технічна діяльність в Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного організовується та здійснюється на підставі чинного законодавства України, державних і відомчих стандартів, нормативно-правових актів Міністерства оборони та Міністерства освіти і науки. Для ефективного здійснення наукової і науково-технічної діяльності створена і функціонує система воєнно-наукових досліджень Національної академії, яка включає:

  • підсистему управління науковою і науково-технічною діяльністю;
  • підсистему наукових та навчально-наукових структурних підрозділів;
  • підсистему забезпечення наукової і науково-технічної діяльності;
  • підсистему консультативно-дорадчих органів.

Структура і склад системи забезпечують вирішення завдань щодо організації, планування, координації, забезпечення та контролю наукової і науково-технічної діяльності, ефективне проведення наукових досліджень, а також реалізацію концепції поєднання освіти і науки та ефективність наукових досліджень.

Основними напрямками наукових досліджень Національної академії є:

• аналіз тенденцій розвитку форм і способів збройної боротьби, дослідження з питань розвитку та бойового застосування частин та підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України в т.ч. вивчення досвіду під час участі у проведенні антитерористичних операцій, зокрема на Сході України;
• розробка науково-методичних підходів щодо проблем експлуатації, збереження, відновлення та продовження ресурсу, обґрунтування тактико-технічних вимог до систем та зразків озброєння і військової техніки Сухопутних військ Збройних Сил України;
• розробка тактико-технічних вимог до перспективних систем (комплексів, зразків) озброєння і військової техніки Сухопутних військ Збройних Сил України та тих, що модернізуються;
• дослідження шляхів розвитку автоматизованих систем управління частин і підрозділів тактичної ланки Сухопутних військ Збройних Сил України;
• дослідження проблем морально-психологічного забезпечення підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України, підходів щодо формування лідерства у офіцерів та сержантів;
• дослідження шляхів удосконалення теорії та організації бойової підготовки підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України;
• дослідження проблем підготовки та застосування миротворчих контингентів зі складу Сухопутних військ Збройних Сил України.

Наукові дослідження в Національній академії виконуються на підставі державного оборонного замовлення, замовлень Міністерства оборони України та Генерального штабу, командування Сухопутних військ Збройних Сил України та начальника Національної академії. Щорічно наукові і науково-педагогічні працівники залучаються до виконання близько чотирьох десятків науково-дослідних робіт та оперативних завдань, результати виконання яких реалізовуються замовниками наукової продукції та впроваджуються в науковий та навчально-виховний процес Національної академії.

Редакційно-видавнича діяльність Національної академії є сферою реалізації науково-творчого потенціалу особового складу, що спрямована як на науково-інформаційне забезпечення підрозділів, так і на забезпечення навчально-виховного процесу.

Два наукових видання Національної академії «Військово-науковий вісник» та «Військово-технічний збірник» входять до переліку наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт. Збірники індексуються в наукометричній базі Google-Academy.

Для забезпечення оперативного інформування наукових і науково-педагогічних працівників про наукову діяльність Національної академії та стан і перспективи розвитку озброєння і військової техніки щорічно видаються «Бюлетень військово-технічної інформації» та «Збірник воєнно-наукової інформації».

Підготовка, проведення та участь у науково-практичних і науково-теоретичних конференціях, семінарах, нарадах тощо в Національній академії – є однією з форм оприлюднення отриманих наукових результатів. Щорічно плануються та проводяться наукові заходи міжнародного, всеукраїнського, академічного, факультетського та кафедральних рівнів.

З 2008 року Національна академія щорічно проводить Всеукраїнську науково-технічну конференцію «Перспективи розвитку озброєння і військової техніки Сухопутних військ», яка з 2013 року набула статус міжнародної. Щорічно Національна академія виступає співорганізатором міжнародних наукових конференцій «ГЕОФОРУМ», «Людина і техніка у визначних битвах світових воєн ХХ століття», «Виклики політики безпеки: історія та сучасність». Широкою популярністю користуються наукові конференції та семінари, які організовують науково-дослідні відділи Наукового центру Сухопутних військ, участь у яких активно беруть представники наукових, навчальних, керівних та виробничих установ зі всіх регіонів України.

Значна увага керівництва Національної академії приділяється підготовці наукових і науково-педагогічних кадрів освітньо-наукового та наукового рівнів вищої освіти, які здійснюються у докторантурі Національної академії за науковою спеціальністю 032 – історія та археологія і ад’юнктурі Національної академії за науковими спеціальностями 255 – озброєння та військова техніка, 254 – забезпечення військ (сил) та 032 – історія та археологія, цільовій підготовці фахівців в інших вищих військових навчальних закладах та наукових установах, а також шляхом прикріплення здобувачами наукового ступеня доктора наук та доктора філософії до Національної академії та інших вищих навчальних закладів. Постійно спостерігається позитивна динаміка росту наукового потенціалу Національної академії, який на теперішній час складає 204 особи (30 докторів наук, 174 кандидати наук). З 2011 року в Національній академії функціонує спеціалізована вчена рада СРК 35.735.01 для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії за науковою спеціальністю 255 – озброєння та військова техніка (20.02.14 – озброєння і військова техніка (технічні науки)).

Головною метою патентно-ліцензійної, раціоналізаторської і винахідницької роботи в Національній академії є вирішення завдань щодо покращення якості навчально-виховного процесу, створення нової та вдосконалення існуючої навчальної і матеріально-технічної бази. Щорічно винахідники Національної академії беруть активну участь у Всеармійському конкурсі «Кращий винахід року», який проводиться на базі Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки Збройних Сил України та здобувають численні призові місця.

Наукові працівники Національної академії залучаються у складі дослідницьких груп для проведення досліджень на навчаннях та інших заходах оперативної, мобілізаційної і бойової підготовки та повсякденної діяльності військ (штабів). Національна академія сьогодні також спроможна забезпечити умови для проведення ефективних випробувань нового та модернізованого озброєння і військової техніки використовуючи обладнання Міжнародного центру миротворчості та безпеки, його сучасну інфраструктуру, озброєння і військову техніку, підготовлений особовий склад.

Наукова робота курсантів Національної академії організовується та проводиться у воєнно-наукових гуртках під керівництвом наукових та науково-педагогічних працівників, до участі в яких щорічно залучається більш ніж 150 курсантів. Серед основних досягнень гуртківців є призові місця на конкурсах наукових робіт академічного, всеукраїнського та міжнародного рівня, а також патенти та раціоналізаторські пропозиції.

Щорічно в Національної академії видається науковий збірник «Збірник наукових робіт курсантів» до якого входять роботи переможців та кращі роботи учасників наукових конкурсів і конференцій за підсумками навчального року.

Наказом Міністра освіти і науки України Національна академія визначена базовим вищим навчальним закладом для проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі «Військові науки», в рамках якого щороку на базі Національної академії проводиться другий тур конкурсу, а також підсумкова наукова конференція в якій беруть участь курсанти та студенти з вищих навчальних закладів різних регіонів України.

Таким чином, існуюча на сьогоднішній день у вищій школі України тенденція інтеграції освіти та науки знайшла своє відображення й у Національній академії та є основним фактором забезпечення високої якості підготовки військових фахівців.