Освітній процес в Національній академії сухопутних військ

Фотогалерея «Освітній процес в Національній академії сухопутних військ»

Національна академія Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного здійснює підготовку військових фахівців тактичного рівня для Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань.

У єдиному навчально-науковому комплексі Академії сьогодні функціонують:

Чотири факультети, що готують спеціалістів на посади офіцерського складу, а також здійснюють підвищення кваліфікації офіцерів Сухопутних військ;
Військовий коледж сержантського складу – призначений для підготовки сержантів середнього та вищого рівня;
Науковий центр Сухопутних військ – проводить наукові дослідження застосування військ та розвитку озброєння і військової техніки;
навчальні центри та військові частини забезпечення – здійснюють фахову підготовку військовослужбовців на посади рядового складу, а також сержантів базового рівня, проводять підготовку особового складу та підрозділів до участі в миротворчих операціях. Крім того, забезпечують практичну підготовку курсантів, слухачів Академії, а також частин і підрозділів військ, що дислокуються в регіоні.

На сучасному етапі Академія здійснює підготовку військових фахівців із шести галузей знань на наступних рівнях вищої освіти:
бакалавр – 5 напрямів підготовки, 8 спеціальностей, 12 спеціалізацій;
спеціаліст – 1 спеціальність, 1 спеціалізація;
магістр – 3 спеціальності, 3 спеціалізацій.

Факультети та спеціалізації :

Факультет бойового застосування військ:

 • Управління діями підрозділів механізованих військ;
 • Управління діями підрозділів танкових військ.

Факультет ракетних військ і артилерії:

 • Комплекси, прилади та пристрої артилерійської розвідки;
 • Системи та пристрої ракетних комплексів;
 • Управління діями підрозділів ракетних військ;
 • Управління діями підрозділів артилерії.

Загальновійськовий факультет:

 • Культурно-виховна, просвітницька робота та організація дозвілля у військах (силах);
 • Диригування військовими оркестрами (ансамблями пісні і танцю), оркестрові духові та ударні інструменти).
 • Факультет підготовки спеціалістів бойового (оперативного) забезпечення:

  • Управління діями підрозділів інженерних військ;
  • Експлуатація та ремонт озброєння і техніки інженерних військ;
  • Електротехнічні засоби інженерних військ.

  Військовий коледж сержантського складу здійснює підготовку за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст за 10 спеціальностями:

  • Музичне мистецтво;
  • Монтаж і експлуатація електроустаткування електростанцій і енергосистем;
  • Організація перевезень і управління на автотранспорт;
  • Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів;
  • Адміністрування у військових підрозділах (рота, батальйон);
  • Організація харчування у військових частинах;
  • Організація зберігання озброєння, військової техніки та майна;
  • Експлуатація озброєння і техніки інженерних військ;
  • Радіаційний та хімічний контроль;
  • Організація та техніка протипожежного захисту.

  Освітній процес в Академії забезпечує двадцять одна кафедра із потужним науково-педагогічним потенціалом. Загальна кількість науковців Академії складає 181 особа, з них – 25 докторів наук, 156 кандидатів наук, серед зазначених науковців 16 осіб мають вчене звання "професора", 73 – "доцент ".

  Заняття у навчальному закладі проводяться з використанням сучасних технологій. Цьому сприяє потужна навчально-матеріальна база. До послуг курсантів та студентів Академії – понад 190 сучасних аудиторій (3 лінгафонних кабінети, 6 лабораторій, 9 лекційних і 114 спеціалізованих аудиторій, 40 навчально-тренувальних комплексів, 18 навчальних комплексів), спорткомплекс і спортивні споруди, загальновійськова смуга перешкод, бібліотека з читальним залом.
  Комп'ютерний парк Академії складає 560 одиниць, 375 з них розташовані в комп’ютерних класах для роботи курсантів. Наявна кількість комп’ютерів у Академії забезпечує безперешкодний доступ всіх курсантів до обробки інформації на ПЕОМ у години самостійної роботи.

  В Академії функціонує система електронного навчання Moodle, яка забезпечує покращення організації взаємодії між викладачем та курсантами, підтримку очного та дистанційного навчання, застосовуються сучасні тренажерні засоби на основі новітніх інформаційних технологій. Зокрема, використовуються комплексні динамічні тренажери екіпажів танка, бойової машини піхоти, вантажного і легкового автомобілів. Тренажерні комплекси повністю імітують внутрішнє обладнання озброєння і військової техніки. Курсанти виконують начальні задачі, використовуючи реальні прилади та органи керування. Проекційний пристрій відображає з великою якістю та високим ступенем достовірності навчальні ситуації на екрані моніторів, що вбудовані в реальні прилади спостереження та прицілювання. Помилки та порушення, що зробив курсант під час виконання навчального завдання, автоматично коментуються мовою та відображаються в базі даних.

  На сайтах локальної інформаційної мережі науково-педагогічні працівники та курсанти можуть ознайомитися з методичним матеріалом кожної навчальної дисципліни, а також переглянути каталог загальної бібліотеки та замовити літературу.

  Забезпечення польових занять курсантів усіх спеціальностей в Академії здійснює навчальний центр та використовується база Міжнародного центру миротворчості та безпеки, що мають у своєму складі всі об’єкти та елементи, необхідні для підготовки військових фахівців Сухопутних військ Збройних Сил України, зокрема: вогневе містечко, танкодром, навчальні поля для підготовки механізованих, танкових підрозділів, підрозділів ракетних військ і артилерії, підрозділів інженерних військ та військ РХБ захисту, директриси БМП, автодром, повітрянодесантний комплекс, військове стрільбище, комплекс водолазної підготовки, директриси для стрільби артилерії із закритих вогневих позицій, стрільби ПТКР і артилерії прямою наводкою.

  З метою закріплення та поглиблення комплексу отриманих знань, умінь, навичок, набуття досвіду в практичному виконанні службових обов’язків на первинних посадах офіцерського складу курсанти після завершення 4 курсу (для спеціальності командного фаху) проходять військове стажування протягом 3 тижнів, для 5 курсу (спеціалізації інженерного фаху) – проходять військове стажування протягом 4 тижнів (на посадах, які передбачає план розподілу у військах).

  Після завершення 3 курсу (для спеціалізації командного та інженерного фаху) проводиться практика підготовки курсантів за рахунок обсягу навчального часу загальновійськових навчальних дисциплін на посадах сержантського (старшинського) складу, протягом двох тижнів.

  Структура навчальної роботи курсантів включає самостійну роботу. Для її успішного проведення курсанти забезпечені всією необхідною літературою, підручниками та навчально-методичними посібниками. Базою для цього є потужний бібліотечний фонд Академії, який нараховує більше ніж 202 тисячі примірників. Впроваджено електронний каталог друкованих видань та автоматизовано видачу літератури за допомогою штрих-кодування з використанням програмного забезпечення УФД "Бібліотека". Значна кількість наукової та навчальної літератури зосереджена також у навчальних кабінетах кафедр Академії.

  На базі Академії для потреб Збройних Сил України розгорнуті курси підвищення кваліфікації офіцерів, курси мовної підготовки, на яких офіцери Сухопутних військ вивчають англійську мову. Академія має можливість здійснювати підготовку іноземних військових фахівців.